100-149 (ท่าน)
150-199 (ท่าน)
200-299 (ท่าน)
300-399 (ท่าน)
400-499 (ท่าน)
500 (ท่าน) ฃึ้นไป
6 ช่อ
6 ช่อ
6 ช่อ
6 ช่อ
8 ช่อ
8 ช่อ
1 เล่ม
1 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
3 เล่ม
4 เล่ม
-
-
-
5 ชั้น
5 ชั้น
7 ชั้น
7 ชั้น หรือ 9 ชั้น
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-


สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาเอง

          • พิธีกร           • สุรา เบียร์ (ยกเว้นเบียร์สด)           • ช่างภาพ วีดีโอ ปลั๊กเสียบ สายต่อ

 
ห้องจัดเลี้ยง และ จำนวนแขก

          • ห้องบอลรูม สำหรับแขกจำนวน 300 - 700 ท่าน

          • ห้องไอยรา สำหรับแขกจำนวน 120 - 150 ท่าน

          • ห้องอรุโณทัย สำหรับแขกจำนวน 150 - 400 ท่าน

          • ห้องคชาธาร สำหรับแขกจำนวน 150 - 400 ท่าน
          • ห้อง Elephant loft สำหรับแขกจำนวน 120 - 200 ท่าน
 
หมายเหตุ

          • ห้องไอยรา และห้อง Elephant loft

                    กรณีแขก 100 - 119 ท่าน คิดค่าห้อง 5,000 บาท
          • ห้องอรุโณทัย และห้องคชาธาร
                    กรณีแขก 100 - 119 ท่าน คิดค่าห้อง 8,000 บาท
                    กรณีแขก 120 - 149 ท่าน คิดค่าห้อง 5,000 บาท

          • ห้องบอลรูม

                    กรณีแขก 250 - 299 ท่าน คิดค่าห้อง 8,000 บาท
 


 
จำนวนแขก
จำนวนแขก
จำนวนแขก
จำนวนแขก
100-149 (ท่าน)
150-299 (ท่าน)
300-399 (ท่าน)
400 (ท่าน) ฃึ้นไป
1. น้ำแข็งแกะสลัก
-
2. โฟมชื่องาน
3. ดอกไม้ตกแต่งสถานที่
4. ซุ้มผ้า
5. ไอศครีม
-
-
1.พิธีหมั้น/พิธียกน้ำชา/พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ 20,000 บาท
(รวมการจัดเตรียมสถานที่ ดอกไม้เวที 2 จุด, อุปกรณ์ชุดตั่งรดน้ำ, พานรับน้ำสังข์, มาลัย, โฟมชื่อบ่าวสาว, SoftDrink)
2.พิธีหมั้น/พิธียกน้ำชา/พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระ 25,000 บาท
(รวมการจัดเตรียมสถานที่ ดอกไม้ประดับห้อง, อุปกรณ์ชุดตั่งรดน้ำ, พานรับน้ำสังข์, มาลัย, โฟมชื่อบ่าวสาว, SoftDrink, อุปกรณ์พระ, โต๊ะหมู่บูชา, ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ)
3.พิธีคริสต์์ 20,000 บาท
(รวมการจัดเตรียมสถานที่ ดอกไม้ตกแต่งห้อง, ดอกไม้ประดับเชิงเทียน 1 คู่, ซุ้มผ้า, โฟมชื่อบ่าวสาว, SoftDrink)
4.อาหารบุฟเฟ่ต์งานพิธีเช้า ราคา 420 บาท/ท่าน รับ 50-99 ท่าน
5.ดนตรี ราคาเริ่มต้นที่ 5,000-9,000 บาท
  • Electone Karaoke
5,000 บาท
  • Electone พร้อมนักร้อง
6,000 บาท
  • Trio / Acoustic
7,000 บาท
  • Quartet
9,000 บาท
 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายจัดเลี้ยง ตึกช้าง ชั้น 2 อาคาร A.

ได้ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.)

โทร: 0-2937-3484 แฟ็กซ์: 0-2937-3351

ราคานี้เริ่มใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

E-mail : eptg.bq@hotmail.com